Öppettider

Att Skansen är stängt förmodligen en nyhet som har nått er alla. Med sorg i hjärtat ser vi tyvärr ingen annan utväg än att stänga även vi. Till en början stänger vi för resten av året, hur vi gör under början av 2021 får vi återkomma kring, vi blickar framåt och hoppas innerligt på ett ljusare 2021!